Farlige kjemikalier mangler følbar faremerking

Følbar merking av farlige produkter er lovpålagt. For svaksynte og blinde er det helt avgjørende. Likevel viste en aksjon i 2020 at stadig flere farlige kjemikalier i norske butikker mangler slik merking.

Følbar advarselsmerking er opphøyde symboler og bokstaver som synshemmede trenger for å tyde viktige beskjeder på produkter. I ytterste konsekvens kan det stå mellom liv og død. For kjemikalier er det Miljødirektoratet som fører tilsyn med om regelverket følges, og om farlige produkter har korrekt følbar merking og emballasje – eller ikke. En fersk rapport viser nemlig at det er blitt en prosentvis større andel produkter som mangler følbar advarselsmerking.

Vi synes det er alvorlig at mange bryter regelverket for følbar merking, sier Alexander Kristiansen, sjefingeniør ved seksjon for industritilsyn i Miljødirektoratet.

Rapporten om den negative utviklingen stammer fra Miljødirektoratets årlige butikkaksjon, der de undersøker kjemikalier som selges i butikker og utsalgssteder. Utviklingen er dårlig nytt for svaksynte.

Alexander Kristiansen fra Miljødirektoratet.

Bekymrer Blindeforbundet

Seksjonsleder ved Blindeforbundet, Sverre Fuglerud, forteller at følbar merking på farlige kjemikalier er avgjørende for at brukere med synshemming skal bli gjort oppmerksomme på at det de håndterer kan være farlig. Mange kjemikalier skal derfor merkes med en opphøyd trekant man kan føle med fingertuppene.

Trekanten som varsler fare er et viktig symbol. Da må dette også være tydelig følbart slik at alle kan oppfatte symbolet. Om trekanten kun er visuell, så hjelper det lite for oss som er praktisk blinde, sier han.

Det å få opplyst om at et produkt er potensielt farlig er ifølge Fuglerud noe helt grunnleggende og er blant den viktigste kommunikasjonen som finner sted.

Det å utsette seg for fare er jo noe av det skumleste som kan skje. Nettopp derfor er det avgjørende at potensielt farlige produkter blir merket med følbar merking slik at synshemmede oppfatter faren, sier han.

Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet. Foto: Tom Egil Jensen.

Risikerer sanksjoner

Om Miljødirektoratet finner grove overtredelser i sine butikkaksjoner, kan de pålegge importører og leverandører å stanse salget av produktet og trekke tilbake solgte enheter.

Vi kan ikke gi bøter per nå, men det arbeides med innføringen av overtredelsesgebyr, sier Kristiansen.

Ved mindre alvorlige feil og mangler, får importøren eller produsenten informasjon om sin plikt til å følge regelverket, og det blir påpekt at det de gjør er ulovlig.

På grunn av den pågående COVID-19 pandemien har det vært mye fokus på hånddesinfeksjon og det har dukket opp mange nye produsenter av slike produkter. Det har trykkeribransjen fått merke. Også når det gjelder behovet for følbar advarselsmerking. De etanolbaserte hånddesinfeksjonsmidlene vil typisk kunne være meget brannfarlige, noe som krever slik merking.

Ellco Etikett gjør følbar merking enklere

Pål Nygaard er markedsansvarlig ved Ellco Etikett, et trykkeri spesialisert innen selvklebende etiketter. Han forteller at trykkeriet har merket økt etterspørsel og voksende behov for følbar advarselsmerking blant både gamle og nye kunder den siste tiden.

Vi ser at flere og flere ønsker å innrette seg etter regelverket, slik at deres produkter skal være brukervennlige for alle mennesker i samfunnet, sier han.

For en importør eller produsent av varer som krever følbare advarselsmerker, kan merkingen være en svært tidkrevende prosess. Mange ender nemlig opp med å sette på én og én ekstra etikett med følbare trekanter for hånd. Hos Ellco Etikett har de derimot lagt vekt på å gjøre følbar merking til en del av den enhetlige prosessen ved å lage etiketter.

Andre produsenter vil kanskje legge til et ekstra merke med en uthevet trekant, mens vi inkluderer merket i selve produktetiketten. Dermed kan vi tilby en alt-i-en løsning som svært få andre i Norge kan levere, og som sparer kundene for veldig mye arbeid, sier han.

Det kan trykkeriets kunde Brynsløkken AS skrive under på. Daglig leder Vebjørn Ohnstad synes løsningen fungerer utmerket.

Jobben med å etikettere produktene er enklere. Tidligere satt vi på en egen etikett med bare taktilmerke, men da måtte vi bruke to etiketteringsmaskiner. Det ble betydelig flere stopp i produksjonen, forklarer Ohnstad.

Pål Nygaard fra Ellco Etikett

Vil sette følbare etiketter på dagsorden

Pål Nygaard i Ellco Etikett er bekymret for at Miljødirektoratet stadig finner flere og flere kjemikalier uten følbar advarselsmerking i sine aksjoner.

Det er absolutt et tankekors at mange ikke følger regelverket. Derfor er det viktig at aktører som oss er vårt ansvar bevisst og produserer kvalitetsprodukter som kundene vil ha og som gjør hverdagen trygg for svaksynte.

Ellco Etikett ønsker nå å snu den uheldige utviklingen Miljødirektoratet peker på og vil sette følbare etiketter på dagsorden.

Følbar merking er enormt viktig i svaksyntes hverdag og det gleder oss at stadig flere av våre kunder er bevisst på denne gruppens behov. Vi kommer til å satse stort på gode følbare etiketter fremover, avslutter han.

FAKTABOKS

Følbar advarselsmerking er forhøyet skrift og tegn som svaksynte og blinde bruker til å tyde merking og emballasje.

0

Begynn å skrive og trykk Enter for å søke