Nye krav om merking av enkelte plastprodukter

Miljødirektoratet innfører strenge krav om merking av engangsprodukter som inneholder plast. De nye reglene omfatter sanitetsprodukter som bind, tamponger og våtservietter. Tobakksprodukter med filter og drikkebegre. Reglene skal gjelde fra 3. juli 2021.

Ifølge Miljødirektoratet er hensikten med den nye ordningen at «tydelig merking skal bidra til å redusere forsøpling ved å informere og bevisstgjøre forbrukere om at produktene inneholder plast, og til å oppnå en bedre avfallshåndtering for disse produktene.»

Skal gi viktig informasjon

Direktoratet forteller at merkingen skal gi forbrukerne informasjon om avfallshåndtering, at produktet inneholder plast, og de negative miljøeffektene ved forsøpling og annen uønsket avfallshåndtering, for eksempel om produktene kastes i toalettet. Direktoratet sier videre «at det er viktig at bransjeorganisasjoner, produsenter og importører gjør seg kjent med kravene til merking».

Tillatt med klistremerker i en overgangsperiode

Det var EU som rett før jul i fjor vedtok de nye kravene om merking av engangsprodukter av plast, og som nå blir gjort gjeldende i hele EU og EØS. «Single use plastics directive» (SUP) stiller krav om hvordan man skal merke de ulike produktgruppene. Miljødirektoratet opplyser at forordningen inneholder spesifikasjoner for plassering, størrelse og design av slik merking. I en overgangsperiode, inntil man har rukket å endre designet av selve emballasjen, vil det være tillatt å benytte klistremerker til å oppfylle SUP-direktivets krav om merking.

 

Ta kontakt med Ellco Etikett dersom du har behov for denne typen klistremerker.

0

Begynn å skrive og trykk Enter for å søke