FERDIG TRYKTE ETIKETTER – FERDIGGJØRING

Når dine etiketter er ferdig trykket og kommer til enden av trykkmaskinen, spoles de opp på store og tunge ruller. I hvert fall hvis opplaget er av en viss størrelse. Deretter må disse rullene derfor deles opp i enheter av mer håndterlige og ikke minst hensiktsmessige antall. Om du vil ha ruller, bunter av kappede ark, eller løpende, falsede baner, velger du.

RULL OG OPPSPOLING

De aller fleste ønsker sine etiketter levert på rull. Da må man finne ut av hvor mange etiketter det er hensiktsmessig å ha per rull, og ikke minst hvilken oppspoling man ønsker. Skal du bruke en maskin til å etikettere dine produkter med, er det helt avgjørende at riktig oppspoling blir bestilt. Altså, i hvilken retning skal etikettene komme ut av rullen?

Det er åtte muligheter og bare én vil fungere for deg. Noter deg spolenummeret, og bekreft dette ved bestilling.

1. Innvendig oppspoling. Tekst med ”hodet” først ut.

Illustrasjon, Innvendig oppspoling. Tekst med ”hodet” først ut. Ellco Etikett .

2. Innvendig oppspoling. Tekst med ”foten” først ut.

Illustrasjon, Innvendig opp- spoling. Tekst med ”foten” først ut. Ellco Etikett

3. Innvendig oppspoling. Tekst med høyre side først ut.

Illustrasjon, Innvendig oppspoling. Tekst med høyre side først ut. Ellco Etikett

4. Innvendig oppspoling. Tekst med venstre side først ut.

Illustrasjon, Innvendig oppspoling. Tekst med venstre side først ut. Ellco Etikett

5. Utvendig oppspoling. Tekst med ”hodet” først ut.

Illustrasjon, Utvendig oppspoling. Tekst med ”hodet” først ut. Ellco Etikett.

6. Utvendig oppspoling. Tekst med ”foten” først ut.

Illustrasjon, Utvendig oppspoling. Tekst med ”foten” først ut. Ellco Etikett.

7. Utvendig oppspoling. Tekst med høyre side først ut.

Illustrasjon, Utvendig oppspoling. Tekst med høyre side først ut. Ellco Etikett.

8. Utvendig oppspoling. Tekst med venstre side først ut.

Illustrasjon, Utvendig oppspoling. Tekst med venstre side først ut. Ellco Etikett.

ARK

Dine etiketter kan gjerne leveres kappet i ark. Enten enkeltvis eller med flere etiketter på hvert ark, som for eksempel til bruk i en A4-skriver. De ferdig kappede arkene pakkes normalt i bunter. Hvor mange etiketter det skal være per bunt bestemmer du.

Dersom det er ønskelig kan også etikettene blokkes. Det betyr at man limer buntene på ”ryggen”, slik at de henger sammen som i en bok.

HVA ER FALSEDE ETIKETTER?

Etiketter på en løpende bane som er perforert, brettet i lengder av et visst antall etiketter, og levert i en bunt, er falsede. Perforeringen i banen mellom hver etiketter gjør bunten enkel å false. Falsing var langt vanligere for noen år siden, men det er fortsatt noen som behøver sine etiketter ferdiggjort på nøyaktig denne måten.

Eksempelvis er falsede etiketter mye brukt i matriseskrivere. Et annet brukstilfelle er dersom store, tunge ruller skaper problemer for en skriver. Da hender det nemlig at etikettrullen fortsetter å spinne av sitt eget moment i det skrivingen stopper, og resultatet er bånnsalat. Etiketter i fals vil ikke kunne bygge opp slikt egenmoment.

Les videre om

Etikettens historie

Trykkmetoder

Farger

Materialer

Overflatebehandling

Ferdiggjøring

0

Begynn å skrive og trykk Enter for å søke