Personvernerklæring

Ellco Etikett, ved daglig leder, er  behandlingsansvarlig  for virksomhetens  behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Denne personvernerklæringen gjelder for Ellco Etikett sine nettsteder. Ellco Etikett (org. no. 936 584 462) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: ellco.no, etikettbutikken.no og nettbasert ordresystem, samt opplysninger gitt via telefon og e-post ved forespørsler om og bestillinger av etiketter.

1.1 Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger selv i forbindelse med våre nettsider, nettbutikker og vårt ordresystem. Det er Snorre Data AS og Digital Rådgivning AS som forvalter våre servere.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Ellco Etikett samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

1.1.1 Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson: fullt navn
 • Firmaadresse
 • Fakturaadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes og nettleserinstillinger.

Ellco Etikett har ikke tilgang til fullstendige IP-adresser og benytter kun informasjonen til å kartlegge navigasjon og interesse på nettsidene.

1.2 Hvordan informasjon innhentes?

Ellco Etikett samler inn opplysninger gjennom Google Analytics, og skjema for nyhetsbrev på våre nettsider, samt registrering av opplysninger for etikettbestilling i vårt ordresystem. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.
Ellco Etikett samler og registrerer kontaktopplysninger på kunder i forbindelse med ordre som gjennomføres. Dette er nødvendig for å kunne levere riktige varer til riktig firma/person.

1.2.1 Eksempel på skjema:

 • Når man oppretter en profil i nettbutikken
 • Ved kjøp av etiketter på våre nettsider
 • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post
 • Ved bestilling direkte av kundebehandlere via tlf og/eller e-post.

Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

1.2.2 Nettstatistikk

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Rettslig grunnlag følger av Ekomloven § 2-7b. Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at brukere ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.
Les mer om Google Analytics personvern og sikkerhet.

Facebook Pixel
Data samles inn via tredjepart-cookies fra Facebook. Facebook samler inn data slik at vi kan målrette annonser i Facebook mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.

 

1.2.3 Nyhetsbrev

Ellco Etikett sender ut nyhetsbrev opptil 2 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi hva du prefererer av informasjon, om du er en bedrift, eller annet. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon. Les også MailChimps’ sikkerhetserklæring og personvernerklæring.

1.2.4 Spørreundersøkelser

Ellco Etikett bruker EasyQuest til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Ellco Etikett vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt i den enkelte undersøkelsen.

Vi kan fra tid til annen gjennomføre valgfrie spørreundersøkelser og konkurranser brukerne våre kan delta i, med det formål å innhente demografisk informasjon, eller vurdere brukernes behov eller interesser. Hvis vi samler inn personlig identifiserende informasjon fra brukerne våre gjennom disse spørreskjemaene, undersøkelsene og konkurransene, varsler vi brukerne om hvordan denne informasjonen blir brukt, før de deltar i den aktuelle aktiviteten.

1.2.5 Saksbehandling og arkiv

Ved bestilling av etiketter gjennom våre selgere eller via vår nettbutikk, blir opplysninger arkivert digitalt i vårt ordresystem. Dette er kun de opplysninger som er nevnt i kapittel 1.1.1. og som er relevante for salgets gjennomføring. Selve ordren arkiveres i papirform i inntil 5 år. Fakturaer som sendes ut lagres digitalt på ubestemt tid, jmf. Regnskapsloven.

1.2.6 E-post og telefon

Relevante opplysninger, som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling, som skjer som en del av saksbehandling registreres i vårt ordresystem, LabelTraxx. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet i kapittel 1.2.5 «Saksbehandling og arkiv». Ellco Etiketts ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og gjennomgår den årlig for å slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved oppsigelse eller annet fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral, levert av Phonero. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Den benyttes ikke som grunnlag for statistikk, da vi ikke fører statistikk på telefon.

1.2.7 PayPal – betalingsløsning i nettbutikken Etikettbutikken

Hvis du vil betale gjennom PayPal-tjenestene, må du oppgi betalingskort- eller bankkontoinformasjon. Hvis du vil åpne en PayPal-konto eller bruke PayPal-tjenestene, må du oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Vi viser til PayPals egne personvernregler da Ellco Etikett aldri vil få tilgang til betalings- og kontoopplysninger ved bruk av PayPal.

Hvis du avviser vilkårene i disse retningslinjene for personvern, ber vi deg om å avstå fra å opprette konto og å bruke PayPal-tjenestene i vår nettbutikk.

1.2.8 Deling av innlegg på www.ellco.no og i våre sosiale medier

Når du deler innlegg, legges informasjon inn hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

1.2.9 Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Ellco Etikett gir informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Ellco Etiketts systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Ellco Etikett ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

1.3 Ansatte i Ellco Etikett

Ellco Etikett behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Egen samtykkeerklæring for avbildning av ansatte på nettsiden og i nettsamfunn kommer i tillegg til arbeidskontrakten og har ingen påvirkning for arbeidsforholdet.

1.4 Kontaktinformasjon

Christian Egedius, daglig leder
Tlf: +47 67 06 20 51
Mob: +47 918 60 827
E-post: christian@ellco.no

0

Begynn å skrive og trykk Enter for å søke