Respect Håndsprit

Kunde hadde behov for en etikett trykket med variabel info. Etiketten måtte også ha tydelig og følbar faremerking for blinde og svaksynte

Hvordan løste vi dette?

Her har vi valgt PP foli digitaltrykk og tactil silketrykk spotlakk for faremerket. i tillegg er hele etiketten lakkert for å gi beskyttelse mot slitasje

0

Begynn å skrive og trykk Enter for å søke

Bilde av Romega etikett laget av Ellco