Et bærekraftig kinderegg!


Høsten 2022 slo strømprisene oss alle i bakken, og det er ikke til å stikke under stol at de aller fleste av oss nok ble tatt litt på senga. Ingen nordmenn hadde sett for seg den situasjonen vi plutselig stod i, og på kort tid måtte mye endres.

For bedriftseiere så det ganske mørkt ut. I produksjon er det lite man kan spare inn, og tiltakene inn mot næringslivet har vært få.

Men kanskje finnes det noen muligheter om man er villig til å tenke litt nytt, investere og fornye?

Energieffektiv og klimaklok

Å bli veldig mye mer energieffektiv når man driver en produksjonsvirksomhet er ikke gjort i en fei. Det handler i stor grad om å skru til en hel del små skruer og finne de mange ulike fragmentene som til slutt kan gi et resultat av betydning. Men slikt tar tid og er ikke nødvendigvis så effektivt. Hos Ellco Etikett var mange tiltak allerede gjennomført, så for daglig leder Christian Egedius og resten av teamet ble løsningen å løfte blikket og se litt større på innsparingsbildet.

At strømmen ble så dyr var helt klart utslagsgivende for at vi begynte å se på hvilke gjenværende muligheter vi hadde til å spare strøm og energieffektivisere driften vår. Det gikk ganske fort fra tanken ble sådd til at vi begynte å undersøke muligheten for å legge solceller på taket her

Det forteller Christian, og avslører samtidig at de enda raskere fant ut at prosjektet ikke var så enkelt som det kunne se ut som.

Da vi begynte å se på panelløsninger innså vi at hele taket strengt tatt var klart for en utskifting. Så da måtte vi hente inn et tilbud til.

Og med det var årets store bærekraftsprosjekt i gang i lokalene på Hagan. Bygget er fra 1994 og det har skjedd mye byggteknisk utvikling siden den gang.

I tillegg til at tekkinga trengte å skiftes ut, ville vi også forsikre oss om at varmetapet fra taket var så lavt som mulig. Så da la vi til et punkt om etterisolering også.

Men det stoppet ikke der…

For nå ble Christian og de andre gjort oppmerksom på at det gamle ventilasjonsaggregatet stod i veien for at man fikk gjort et ordentlig arbeid med taket. Så da var det kanskje på tide med en utskifting der også?

Et prosjekt for fremtiden

Når alle forespørsler var sendt ut og tilbud hentet inn, stod Ellco Etikett igjen med et omfattende rehabiliteringsprosjekt – med en stor bærekraftgevinst i den andre enden.

Å tenke bærekraft trenger ikke å gå på bekostning av det som er økonomisk bærekraftig for bedriften!

Christian er tydelig på at det de får igjen på sikt er vel så viktig som den umiddelbare kostnaden de nå har hatt.

Det er viktig for oss at vi som bedrift etterlater et så begrenset fotavtrykk som mulig i hverdagen, og det klarer vi bare å gjøre om vi tenker på klima og forbruk i alle ledd.

Med 198 paneler på taket og et produksjonsvolum på 75 000 kWh per år, vil det nye systemet stå for omtrent 15% av bedriftens årlige energibehov. Og når man legger til et bedre isolert tak og et mer energieffektivt ventilasjonssystem, så er kinderegget komplett.

Tydelig fornøyd med at prosjektperioden er over konkluderer Christian;

Med et utgangspunkt i å spare både penger og klima sitter vi i dag med en svært fremtidsrettet og bærekraftig løsning som står seg godt over mange år!

Og det er bra for både Ellco Etikett og alle oss andre.

 

0

Begynn å skrive og trykk Enter for å søke